Prawo i Sprawiedliwość

Nakło nad Notecią

16 - 06 - 2021

Bus ,,Nowej Piątki" w Nakle nad Notecią

Kwiecień 09 2019 13:41

    W dniu dzisiejszym  o godzinie 9 odbyło się spotkanie poświęcone wdrożeniu nowych propozycji programowych będących efektem naprawy państwa i jego ważnych instytucji wpływających na poprawę jakości życia polskich rodzin. Prelekcję prowadzili pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kierownictwem Pani Doroty Hass Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Omówiono następujące zagadnienie :


1.  Emerytura +, - jednorazowe świadczenie w kwocie 1100 zł brutto będzie przyznane osobom pobierającym emerytury z ZUS, KRUS, emerytury mundurowe , renty oraz zasiłki przedemerytalne a także nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.2.  500+, - rodzina otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody rodzin.3.  Niższy PIT,- jest obniżeniem obciążeń podatkowych PIT z 18% na 17%. Obniżenie podatku oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów wpłynie na wyżse pensje polaków. Zyska na tym 97% obywateli.4.  PIT 0% dla młodych, - to propozycja dla osób pracujących do 26 roku życia będą zwolnione z podatku PIT.


5.  Połączenia lokalne, - program ten polega na odtworzeniu połączeń  komunikacyjnych szczególnie tam gdzie z różnych względów przed laty zostały zlikwidowane.

 

Źródłami finansowania propozycji   ,,Nowej Piątki " będą następujące działania :

·        zmniejszenie luki podatku VAT,

·        uszczelnienie akcyzy,

·        uszczelnienie FUS - (uruchomienie zaawansowanej analityki),

·        uszczelnienie NFZ,

·        ograniczenie luki CIT

·        impuls fiskalny - nowa piątka spowoduje dodatkową konsumpcję oraz inwestycje,

·        opodatkowanie cyfrowych gigantów,

 

Na koniec uczestnicy spotkania zapoznali się z podziałem środków na drogi w województwie kujawsko - pomorskim. Z ogólnej sumy 250 mln zł, 30 % przeznaczone będzie na drogi powiatowe a 70 % na drogi gminne.

 

Źródło Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Opracował : Piotr Niemczewski